Aan de slag is een succesvolle methode om bewoners van asielzoekerscentra te betrekken bij vrijwilligerswerk in de gemeente. In het project werken verschillende partijen met elkaar samen: Pharos, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Gemeente Middelburg en Welzijn Middelburg. Dit lokale projectteam koppelt op een positieve en energieke manier zoveel mogelijk bewoners van het AZC aan leuke vrijwilligersklussen in de gemeente. Vanuit het AZC stappen zij zo de maatschappij in, leren nieuwe mensen kennen en zijn lekker AAN DE SLAG!

Asielzoekers en statushouders in de opvang voeren samen met Nederlanders laagdrempelig vrijwilligerswerk uit voor een maatschappelijke organisatie of buurtinitiatief in de gemeente. In groepjes sluiten zij aan bij Nederlanders die bestaande klussen uitvoeren. Belangrijk hierbij is dat de uitvoering van de activiteit niet afhankelijk is van de deelname van nieuwkomers. Zij zijn een versterking.
Vrijwilligerssteunpunt Samen Vrijwillig werft samen met vrijwilligers wekelijks op een vast dagdeel op de opvanglocatie asielzoekers en statushouders voor de vrijwilligersklussen. Wij vertellen de bewoners over het vrijwilligerswerk en laten een menukaart zien met foto's en korte teksten waar alle mogelijke vrijwilligersactiviteiten op staan. De bewoners in de opvang schrijven zich ter plekke in.
De vrijwilligers gaan vervolgens zelfstandig groepsgewijs vanuit het AZC naar het vrijwilligerswerk toe, dit om o.a. de zelfredzaamheid te bevorderen. Na iedere vrijwilligersklus krijgt de vrijwilliger van ons een certificaat van deelname.

Heeft jouw organisatie ook vrijwilligersklussen die geschikt zouden zijn om samen met asielzoekers en statushouders op te pakken? Laat het ons weten, dan gaan we graag met jullie in gesprek!


Coördinatie: Eline Kabboord, vrijwilligerssteunpunt Samen Vrijwillig
e.kabboord@welzijnmiddelburg.nl / 0118-727028

Samenwerkingspartners:
Pharos, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Gemeente Middelburg