Wilt u echt iets voor een ander betekenen?

Over deze functie

Kwetsbare mensen hebben hulp nodig om de regie over hun leven te behouden. Soms zijn mensen door hun ziekte of beperking niet volledig in staat zelf beslissingen te nemen. Het is voor hen lastig informatie te begrijpen, voor zichzelf op te komen of aan te geven wat zij willen. Als mentor komt u op voor hun zorg belangen. 

Als vrijwillig mentor via Mentorschap Zeeland heeft u een uitdagende en verantwoordelijke vrijwilligersfunctie die u 4 a 6 uur per maand van uw tijd kost. U kunt deze tijd zelf indelen en u krijgt hiervoor een vrijwilligersvergoeding. Mentorschap Zeeland biedt u scholing , begeleiding en ondersteuning om een goed mentor te zijn. 

Heeft u interesse? Kijk op onze website voor meer informatie: www.mentorschapzeeland.nl of bel de regio-coördinator Anja Minnaard, 06-24858413, anja-minnaard@mentorschapzeeland.nl

Gewenste eigenschappen kandidaat

  • Een groot verantwoordelijkheidsgevoel, goede communicatieve vaardigheden, je goed kunnen inleven in de ander zijn belangrijk.
  • Een mentor wordt toegewezen door de rechtbank, het is van belang dat u zich voor langere tijd aan onze stichting wil verbinden.

 

Werkdagen en -tijden

flexibel, 4 a 6 uur per maand
Meld je aan

Over Stichting Mentorschap Zeeland

Mentorschap Zeeland is een vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers zijn de mentoren. Een mentor is iemand die over de persoonlijke belangen van een cliënt waakt. Over zijn gezondheid en welzijn. De mentor bouwt een vertrouwensrelatie op met de cliënt en behartigt zijn/haar belangen. De mentor overlegt hiervoor met de hulpverlening, familie en zo mogelijk met de cliënt zelf.

Mentorschap Zeeland zorgt ervoor dat de mentoren op juiste wijze hun werk kunnen doen. Hiervoor wordt een basiscursus aangeboden (verplicht) en is er regelmatig bijscholing. Mentorschap Zeeland faciliteert haar mentoren, en geeft een kleine onkostenvergoeding.

Een mentor is geen maatje of vrijwilliger die alleen langskomt voor de gezelligheid. Hij doet veel meer. Hij zorgt ervoor dat de cliënt goede verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding en huisvesting krijgt. Zo is de mentor aanwezig bij de besprekingen met de hulpverlener of zorgaanbieder. De mentor helpt de cliënt bij de keuze voor een bepaalde medische ingreep of behandeling. Ook bij de keuze van een woonvorm of instelling speelt de mentor een belangrijke rol. Hij moet zich dus goed inleven in de situatie en de wensen van de cliënt.

Een mentor houdt zich niet bezig met de financiën van de cliënt. Dat is de taak van een bewindvoerder of curator.

 

Wij bieden

Mentorschap Zeeland voert intakegesprekken met iedereen die belangstelling heeft om mentor te worden. Wanneer Mentorschap Zeeland overtuigd is van de juiste kwaliteiten van de aankomend mentor, wordt deze uitgenodigd de basiscursus te volgen. Daarna wordt de mentor gekoppeld aan een cliënt. Mentorschap Zeeland biedt ondersteuning en bijscholing.

Een kleine onkostenvergoeding van € 25,-- per maand vergoedt de gemaakte kosten. De mentor bezoekt de cliënt gemiddeld 1x per 3 weken.

 

Contactgegevens

Mortierestraat 1
4335 CX Middelburg

Meer weten?

Neem dan contact op met Anja Minnaard-Elve
terug naar overzicht

Functiegegevens

Wijk
Heel Middelburg
Walcheren
Werksoort
Educatie & training
Maatjes
Minimumleeftijd
18
Geschikt voor anderstaligen?
Nee
Meld je aan