Vragenkaarten "Jong en oud in gesprek"

Contacten die gelegd worden tussen jong en oud zijn naast superleuk ook verrijkend voor beide generaties. Met de vragenkaarten “Jong en oud in gesprek” heb je een hulpmiddel om met elkaar in gesprek te gaan. Jongeren en ouderen stellen elkaar vragen over diverse thema’s zoals school, vriendschap, vrije tijd, wensen en dromen, vrijwilligerswerk, terugkijken en liefde.

Voor iedereen

Iedereen is welkom om met de vragenkaarten “Jong en oud in gesprek” aan de slag te gaan. Van een groep 7 of 8 die ouderen uitnodigt op school of langsgaat bij een ouderencentrum tot opa’s, oma’s, buren die zin hebben in een leuk gesprek met hun klein- of buurkinderen en (welzijns)organisaties, die ontmoetingen willen organiseren. Kies voor een 1-op-1 gesprek of bijvoorbeeld een gesprek tussen 2 jongeren en 1 oudere. 

Ondersteuning bij het organiseren

Ben je actief in de gemeente Middelburg, dan kun je Team Samen Vrijwillig (Welzijn Middelburg) benaderen voor ondersteuning bij de organisatie van je ontmoeting.

Tijdsduur

Je kunt met de vragen gemakkelijk een uur vullen. Het is prima als niet alle vragen aan bod komen tijdens het gesprek. Neem ook de tijd voor een gezellige pauze tijdens het gesprek.

Printbare versie

De printversie is een knipvel met vragenkaartjes, die je, als je het leuk vindt, kunt kleuren, versieren, op karton plakken, et cetera. 

Je kunt hier het knipvel en hier de handleiding downloaden.

Online versie

Onderaan deze pagina vind je een fotocarrousel met alle vragenkaarten, om te gebruiken tijdens je gesprek.

Spelregels online versie

  1. Start met de oranje kaarten, ga dan door met de groene en rond 5 minuten voor de eindtijd af met de blauwe kaarten.
  2. Ga naar de eerste vragenkaart in de kaartencarrousel, lees de vraag voor en geef allebei antwoord op de vraag. 
  3. Praat samen even door over deze vragenkaart. Klik daarna verder naar een volgende kaart. 
  4. Elk antwoord is goed. 
  5. Luister met aandacht naar elkaar en maak het gezellig samen. Veel plezier!

Voor de spelregels van de printversie, kun je de handleiding downloaden.

Scroll naar beneden voor de online kaartencarrousel! 

In samenwerking hebben Welzijn Middelburg en Samen Ouder Worden in 2021 de brochure Samen Ouder Worden in Middelburg uitgebracht. Middelburgse zestigplussers Jan, Nel, Ron, Jessy, Tekle, Ger, Ria en Els vertellen hoe het is om ouder te worden, waar ze tegenaan lopen, hoe ze plezierig oud worden en wat daarbij hun eigen rol en kracht is. 

Als vervolg op de brochure hebben we de vragenkaarten ontwikkeld en een ontmoeting georganiseerd tussen deze (en andere) ouderen en leerlingen van groep 8 van basisschool De Lonneboot in Nieuw en Sint Joosland, zie dit korte filmpje. Zowel jong als oud werd blij van deze ontmoeting en gesprekken! We kijken er dan ook naar uit om meer van deze ontmoetingen en gesprekken te gaan organiseren in Middelburg. 

Via deze toolkit delen we graag de vragenkaarten “Jong en Oud in gesprek” zodat deze ook op andere plekken in Nederland ingezet kunnen worden voor mooie ontmoetingen en gesprekken!

Samen Ouder Worden zet in op nieuwe samenwerkingen met ouderen, vrijwilligers, bewonersinitiatieven, gemeenten en beroepskrachten in zorg en welzijn, die beter aansluiten bij de wensen van ouderen. De inzet van vrijwilligers is essentieel. Daarbij worden de ouderen nadrukkelijk uitgenodigd om zelf als vrijwilliger bij te dragen aan een zinvol(ler) leven voor ouderen. www.nov.nl/samenouderworden
 

Welzijn Middelburg streeft ernaar dat iedereen in Middelburg en omstreken kan deelnemen aan de samenleving en zich daarin thuis voelt, dat iedere inwoner een bijdrage kan leveren en zich persoonlijk kan ontwikkelen. Team Samen Vrijwillig draagt hieraan bij door het coördineren, faciliteren en ondersteunen van vrijwillige inzet. 
www.welzijnmiddelburg.nl