Foto van groep cursisten

Voor iedereen!

Deelnemen aan de maatschappij én je er in thuisvoelen. Welzijn Middelburg zet zich hiervoor in. Van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat' is ons motto! 

Raad van Toezicht

Bij Stichting Welzijn Middelburg functioneert sinds februari 2009 een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de prestaties van de directeur-bestuurder, zoals vastgelegd in de statuten en reglementen van de Raad van Toezicht. Daarnaast voorziet de Raad de Stichting van kwalitatief goed intern toezicht. Lees alles over onze Raad van Toezicht hier.

Jaarrekeningen en -verslagen

Beloning van medewerkers, bestuurder en Raad van Toezicht vindt plaats op basis van de CAO-Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en de WNT. De actuele bezoldiging en verantwoording is  terug te lezen vanaf pagina 33 in het Financieel jaarverslag 2021.

 

Klachtenprocedure

Hoewel we natuurlijk ons uiterste best doen om er op de juiste manier voor iedereen te zijn, kan het voorkomen dat u ontevreden bent over onze dienstverlening. Vanzelfsprekend vinden het belangrijk dat te horen, zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren en met u in gesprek kunnen gaan over uw ervaring.

De eerste stap daarin is het bespreken van de klacht met diegene die direct betrokken is. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat of is het niet mogelijk dit met de betrokkene te bespreken, dan dient overleg plaats te vinden met de coördinerend medewerker (vrijwilliger en/of werknemer) en eventueel daarna met de directeur of voorzitter van het bestuur.

Klachten van deelnemers, klanten, bezoekers en derden

Voor deelnemers, klanten, bezoekers en derden is Welzijn Middelburg aangesloten bij de Klachtencommissie Zeeland. Het is aan te bevelen om uw klacht eerst intern binnen onze organisatie te bespreken. Wanneer uw klacht intern niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Zeeland. U kunt echter ook rechtstreeks contact opnemen met de Klachtencommissie Zeeland. Zij zijn te bereiken via:

Klachtencommissie Zeeland t.a.v. het ambtelijk secretariaat
Fruitlaan 4-c  4462 EP Goes
Telefoon: 0113-250073
E-mail: klachtencommissiezeeland@viazorg.nl

Klik hier om de brochure, de samenstelling van de klachtencommissie en een meldingsformulier downloaden.

Klachten van werknemers, vrijwilligers en stagiaires

Voor medewerkers, (werknemers, vrijwilligers en stagiaires) is er een klachtenregeling, deze is op te vragen via info@welzijnmiddelburg.nl

Ervaringen met Welzijn Middelburg

Vrijwilliger zijn is leuk, je leert ervan, je ontmoet nieuwe mensen én je helpt de samenleving!
Lin Janssen uit Middelburg

Ook gebruik maken van het netwerk van Welzijn Middelburg?

Neem contact op