Lange Jan Awards

De stemperiode is gesloten!
Van 1 tot en met 8 juni kon er op de laatste 9 genomineerden gestemd worden door het publiek. Door middel van onderstaande filmpjes maak je kennis met hen.


Categorie De jonge vrijwilliger t/m 23 jaar:

 • Ina de Ridder, 21 jaar (vrijwilliger bij KV TOP Arnemuiden)
  Bekijk HIER het filmpje van Ina
   
 • Anderd van den Bosse, 19 jaar (vrijwilliger bij Rode Kruis Walcheren en Studentendesk Zeeland)
  Bekijk HIER het filmpje van Anderd
   
 • Ashanti Kuijer, 13 jaar (vrijwilliger bij Speeltuin Meiveld)
  Bekijk HIER het filmpje van Ashanti

Categorie De individuele vrijwilliger (vanaf 24 jaar):

 • Michelle Baas, 39 jaar (vrijwilliger bij Nieuwland in Beweging, de JAN (Jeugd Activiteiten Nieuwland), Oranjevereniging Oranje Bovenal, kerk en meer)
  Bekijk HIER het filmpje van Michelle
   
 • Rianne Tolhoek, 53 jaar (vrijwilliger bij Stichting Vakanties Minima Walcheren, Grand Café Willem & Hof van Buren, WVO Zorg, Manteling en SVRZ)
  Bekijk HIER het filmpje van Rianne
   
 • Henk Goudzwaard, 61 jaar (vrijwilliger bij Kledingbank Zeeland, Manteling, Stadsklooster, SVRZ, Nacht van de Vluchteling, Vluchtelingenwerk en meer)
  Bekijk HIER het filmpje van Henk

Categorie De vrijwilligersorganisatie/groep vrijwilligers:

 • De Luisterlijn Zeeland
  Bekijk HIER het filmpje van De Luisterlijn Zeeland
   
 • Kinderboerderij de Klepperhoeve
  Bekijk HIER het filmpje van Kinderboerderij de Klepperhoeve
   
 • Repair Café Middelburg
  Bekijk HIER het filmpje van Repair Café Middelburg


Jury LJA 2019
In de jury van de Lange Jan Awards 2019 nemen zitting:
•    Matthijs Albregtse, student CIOS Goes en sportambassadeur gemeente Middelburg
•    Anja de Groene, lector Delta Academy HZ University of Applied Sciences en eigenaar Kloveniersdoelen
•    Bart Bouwmeester, voorzitter Stichting Behoud Hoogaars (Behoud Hoogaars heeft in 2017 de Award voor de vrijwilligersorganisatie / groep vrijwilligers gewonnen)
•    Nicky Kluijfhout, studente Social Work HZ University of Applied Sciences en vrijwilliger bij evenementen
•    Edwin Mijnsbergen, M.I. Webwerk en Wij zijn de stad

Stemmen
De stemperiode liep van 1 juni t/m 8 juni 2019. Je kon je stem uitbrengen op de laatste 9 genomineerden.
Op 13 juni 2019 vindt de feestelijke waarderingsavond plaats in Stadsschouwburg Middelburg. Uiteraard worden hierbij de winnaars bekend gemaakt en worden de Lange Jan Awards uitgereikt. Tijdens de waarderingsavond staan niet alleen de laatste 9 genomineerden in de spotlights; juist alle aanwezige vrijwilligers willen we op deze avond heel hartelijk bedanken met een mooi programma en een hapje en drankje.

Over stemmen
Wat gebeurt er na het uitbrengen van je stem?
•    Als uitbrenger van de stem ontvang je van ons géén verdere informatie.
•    Tijdens de uitreikingsavond op 13 juni wordt bekend gemaakt wie de winnaars zijn. Spannend dus!

Stemcriteria
•    Per e-mailadres mag je één keer stemmen per categorie. Je kunt in alle drie de categorieën dus één keer stemmen per e-mailadres.
•    Je stem is alleen geldig wanneer je het hele stemformulier, waarheidsgetrouw, invult. Wanneer de organisatie inschat dat er een niet bestaand e-mailadres is ingevuld, behoudt zij zich het recht voor deze stem als ongeldig te verklaren.
•    De ingezonden informatie wordt niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor het verifiëren van de echtheid van de stem.
•    De winnaars worden bekend gemaakt tijdens de uitreikingsavond op donderdag 13 juni 2019. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
•    De organisatie is te allen tijde gerechtigd de stemperiode geheel of gedeeltelijk stop te zetten.

Vrijwilligers bedanken

Vrijwilligers: bedankt!
De Lange Jan Awards zijn de vrijwilligersprijzen van de gemeente Middelburg. In Middelburg zijn er ruim 15.000vrijwilligers actief. Om hen te bedanken voor hun enorme inzet worden er iedere twee jaar Awards uitgereikt tijdens een feestelijke waarderingsavond voor vrijwilligers. 
 
Tussen 11 maart en 7 april kon je een nominatie uitbrengen op de vrijwilliger(sorganisatie) die jij wil bedanken. In totaal hebben we 210 nominaties mogen ontvangen voor 129 unieke mensen en organisaties. Alle genomineerde vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties krijgen een toegangskaart voor de feestelijke waarderingsavond op 13 juni. We gaan er een sfeervolle avond van maken met mooi entertainment, een hapje en drankje en gelegenheid tot bijpraten en ontmoeting.

Daarnaast worden op deze avond ook 3 Lange Jan Awards uitgereikt. De kanshebbers op de Awards zijn geselecteerd door de jury. De jury geeft aan met ontzettend veel plezier alle nominaties te hebben gelezen. De bijzondere inzet van een ieder heeft een diepe indruk op hen achtergelaten, het was moeilijk een keuze te maken.  

Partners
De Lange Jan Awards is een project van de gemeente Middelburg in samenwerking met Welzijn Middelburg. Daarnaast wordt de Lange Jan Awards mede mogelijk gemaakt door een aantal enthousiaste samenwerkingspartners en sponsoren. Zonder hen is het organiseren van dit project niet mogelijk.
Daarom danken wij hartelijk de volgende organisaties / partners:
Gemeente Middelburg
PZC
Pluk de Dag, bloemen en sfeer

Wall of Fame
De Lange Jan Awards zijn al vier keer eerder uitgereikt; in 2011, in 2013, in 2015 en in 2017. De eerdere prijswinnaars houden we natuurlijk graag in ere! Dat doen we door middel van deze Wall of Fame.

Winnaars Lange Jan Awards 2017
Samen Award: Stichting Behoud Hoogaars.
Stimulerings Award: Pim Jansen.
Spotlight Award: Jan Louwerse.

Winnaars Lange Jan Awards 2015
Initiatief Award: Stichting Gemeenschapstuin 'CitySeeds'.
Samen Award: Vrijwillige Nederlandse Taaldocenten (SWM).
Stimulerings Award: Bo Zweedijk.
Spotlight Award: Ger van Waegeningh.
PZC Publieksprijs: Beweegpad Griffioen.

Winnaars Lange Jan Awards 2013
Initiatief Award: Marijke de Jonge-Bossenbroek.
Samen Award: Vrijwilligers van de Lotgenotenkaart.
Stimulerings Award: Niels Witte.
Spotlight Award: Hans de Kuijper.
PZC Publieksprijs: Ivo Boot.

Winnaars Lange Jan Awards 2011
Initiatief Award: Natuurspeelterrein Speelhof Hoogerzael.
Samen Award: Voedselbank Walcheren.
Stimulerings Award: Petra de Ridder.
Spotlight Award: Floor van Kan.