Vrijwilligers bedanken

Nomineren
Je kan nominaties uitbrengen in 3 categorieën:

•    Voor de jonge vrijwilliger tot en met 23 jaar, klik hier

•    Voor de individuele vrijwilliger vanaf 24 jaar, klik hier

•    Voor de vrijwilligersorganisatie / groep vrijwilligers, klik hier

Vrijwilligers: bedankt!
De Lange Jan Awards zijn de vrijwilligersprijzen van de gemeente Middelburg. In Middelburg zijn er ruim 15.000 vrijwilligers actief. Om hen te bedanken voor hun enorme inzet worden er iedere twee jaar Awards uitgereikt tijdens een feestelijke waarderingsavond voor vrijwilligers. 
 
Het werkt als volgt:
Stap 1: Je kan een nominatie uitbrengen op de vrijwilliger(sorganisatie) die jij wil bedanken tussen 11 maart en 7 april.
Stap 2: Onze deskundige jury kiest de laatste 9 genomineerden.
Stap 3: Je kunt je stem uitbrengen om de uiteindelijke 3 winnaars te kiezen van 1 t/m 8 juni.

Categorieën
Het publiek kan nominaties uitbrengen in 3 categorieën:
•    Voor de jonge vrijwilliger tot en met 23 jaar
•    Voor de individuele vrijwilliger vanaf 24 jaar
•    Voor de vrijwilligersorganisatie / groep vrijwilligers
De winnaars worden bekend gemaakt tijdens de feestelijke waarderingsavond op 13 juni, waarvoor iedere genomineerde vrijwilliger een uitnodiging krijgt. 

Jury
Vervolgens kiest een deskundige jury de laatste 9 genomineerden. In de jury van de Lange Jan Awards 2019 nemen zitting:
•    Matthijs Albregtse, student CIOS Goes en sportambassadeur gemeente Middelburg
•    Anja de Groene, lector Delta Academy HZ University of Applied Sciences en eigenaar Kloveniersdoelen
•    Bart Bouwmeester, voorzitter Stichting Behoud Hoogaars (Behoud Hoogaars heeft in 2017 de Award voor de vrijwilligersorganisatie / groep vrijwilligers gewonnen)
•    Nicky Kluijfhout, studente Social Work HZ University of Applied Sciences en vrijwilliger bij evenementen
•    Edwin Mijnsbergen, M.I. Webwerk en Wij zijn de stad

Stemmen
Op de laatste 9 genomineerden kun jij stemmen. Deze stemperiode loopt van 1 juni t/m 8 juni 2019.
Op 13 juni 2019 vindt de feestelijke waarderingsavond plaats in Stadsschouwburg Middelburg. Uiteraard worden hierbij de winnaars bekend gemaakt en worden de Lange Jan Awards uitgereikt. Tijdens de waarderingsavond staan niet alleen de laatste 9 genomineerden in de spotlights; juist alle aanwezige vrijwilligers willen we op deze avond heel hartelijk bedanken met een mooi programma en een hapje en drankje.

Over stemmen
Wat gebeurt er na het uitbrengen van je stem?
•    Als uitbrenger van de stem ontvang je van ons géén verdere informatie.
•    Tijdens de uitreikingsavond op 13 juni wordt bekend gemaakt wie de winnaars zijn. Spannend dus!

Stemcriteria
•    Per e-mailadres mag je één keer stemmen per categorie. Je kunt in alle drie de categorieën dus één keer stemmen per e-mailadres.
•    Je stem is alleen geldig wanneer je het hele stemformulier, waarheidsgetrouw, invult. Wanneer de organisatie inschat dat er een niet bestaand e-mailadres is ingevuld, behoudt zij zich het recht voor deze stem als ongeldig te verklaren.
•    De ingezonden informatie wordt niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor het verifiëren van de echtheid van de stem.
•    De winnaars worden bekend gemaakt tijdens de uitreikingsavond op donderdag 13 juni 2019. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
•    De organisatie is te allen tijde gerechtigd de stemperiode geheel of gedeeltelijk stop te zetten.
 

Nomineren

Je kan nominaties uitbrengen in 3 categorieën:

•    Voor de jonge vrijwilliger tot en met 23 jaar, klik hier

•    Voor de individuele vrijwilliger vanaf 24 jaar, klik hier

•    Voor de vrijwilligersorganisatie / groep vrijwilligers, klik hier

Partners
De Lange Jan Awards is een project van de gemeente Middelburg in samenwerking met Welzijn Middelburg. Daarnaast wordt de Lange Jan Awards mede mogelijk gemaakt door een aantal enthousiaste samenwerkingspartners en sponsoren. Zonder hen is het organiseren van dit project niet mogelijk.
Daarom danken wij hartelijk de volgende organisaties / partners:
Gemeente Middelburg
PZC
Pluk de Dag

Wall of Fame
De Lange Jan Awards zijn al vier keer eerder uitgereikt; in 2011, in 2013, in 2015 en in 2017. De eerdere prijswinnaars houden we natuurlijk graag in ere! Dat doen we door middel van deze Wall of Fame.

Winnaars Lange Jan Awards 2017
Samen Award: Stichting Behoud Hoogaars.
Stimulerings Award: Pim Jansen.
Spotlight Award: Jan Louwerse.

Winnaars Lange Jan Awards 2015
Initiatief Award: Stichting Gemeenschapstuin 'CitySeeds'.
Samen Award: Vrijwillige Nederlandse Taaldocenten (SWM).
Stimulerings Award: Bo Zweedijk.
Spotlight Award: Ger van Waegeningh.
PZC Publieksprijs: Beweegpad Griffioen.

Winnaars Lange Jan Awards 2013
Initiatief Award: Marijke de Jonge-Bossenbroek.
Samen Award: Vrijwilligers van de Lotgenotenkaart.
Stimulerings Award: Niels Witte.
Spotlight Award: Hans de Kuijper.
PZC Publieksprijs: Ivo Boot.

Winnaars Lange Jan Awards 2011
Initiatief Award: Natuurspeelterrein Speelhof Hoogerzael.
Samen Award: Voedselbank Walcheren.
Stimulerings Award: Petra de Ridder.
Spotlight Award: Floor van Kan.