Integratiemaatjes
Welzijn Middelburg ondersteunt en faciliteert dat inwoners van de gemeente elkaar kunnen helpen. Als vrijwilliger krijg je begeleiding en wordt je zorgvuldig gekoppeld aan een mede-Middelburger die jouw support goed kan gebruiken. Je kunt je inzetten als maatje voor een Middelburgse statushouder.
Lees hier meer over dit vrijwilligerswerk
 
En als jij een steuntje in de rug wel kan gebruiken, meld je dan aan om gekoppeld aan een van onze maatjes.

Contact: Integratieteam │ e-mail: integratieteam@welzijnmiddelburg.nl

#Meedoen Samen aan de slag - vrijwilligerswerk voor asielzoekers en statushouders
Het vroegtijdig betrekken van asielzoekers en statushouders bij vrijwilligerswerk helpt bij het oefenen van de taal en het opbouwen van een sociaal netwerk en toekomst in Nederland.
Het is een win-win voor iedereen. Voor organisaties en vrijwilligerscentrales betekent het; gemotiveerde vrijwilligers, een diverser vrijwilligersbestand en de mogelijkheid om mensen aan elkaar te verbinden die elkaar normaalgesproken minder snel ontmoet zouden hebben. Voor gemeenten betekent het een positieve impuls op de leefbaarheid en sociale contacten onder bewoners.

In 2022 gaat de nieuwe inburgeringswet van kracht waarin 'meedoen’ centraal staat voor asielzoekers en statushouders die uitzicht hebben op een verblijfsvergunning.
Met het project #Meedoen willen we nu al praktische aansluiting bieden voor statushouders die in Middelburg wonen en azc-bewoners om al tijdens hun verblijf op het azc een start te maken met hun inburgeringstraject volgens de nieuwe wetgeving.

Heeft jouw organisatie ook vrijwilligersklussen die geschikt zouden zijn om samen met asielzoekers en statushouders op te pakken? Laat het ons weten, dan gaan we graag met jullie in gesprek!

Contact: Eline Kabboord │ e-mail: e.kabboord@welzijnmiddelburg.nl 

Oekraïense vluchtelingen
Het Integratieteam van Welzijn Middelburg voert taken uit die bij de nieuwe Inburgeringswet horen. Dit doen
zij in nauwe samenwerking met partners als Orionis, Vluchtelingenwerk, MWW en de gemeente Middelburg.
Met dezelfde samenwerkingspartners biedt het Integratieteam van Welzijn Middelburg hulp en ondersteuning
aan Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Middelburg.
Lees hier de flyer welke hulp en ondersteuning wij bieden.

Foto (boven) door Linda Hemmes