Fatima_integratiemaatjes

Welzijn Middelburg zoekt integratiemaatjes

04 oktober 2021

Meedoen in Middelburg. Dát is wat Middelburgse statushouders willen. Een maatje, om mee te koken, wandelen, sporten of gewoon te kletsen helpt daarbij. Welzijn Middelburg start vanaf 5 oktober met een wervingscampagne voor vrijwillige integratiemaatjes, met als doel Middelburgers te vinden die nieuwe stadsgenoten op weg willen helpen.

Inburgeringswet 2022
In januari 2022 wordt de nieuwe Inburgeringswet van kracht. Waar voorheen vluchtelingen zelf verantwoordelijk waren voor hun inburgering, ligt vanaf dat moment de regie bij de gemeente. Doel van deze nieuwe wet is dat statushouders sneller inburgeren. Ook de gemeente Middelburg krijgt te maken met de nieuwe inburgeringswet. Naast het aanbieden van taallessen en het begeleiden van statushouders naar werk, staat het meedoen in de maatschappij centraal.

Veel statushouders hebben moeite met de Nederlandse taal en de cultuurverschillen of kennen de gewoontes nog niet zo goed. Hierdoor is er soms een drempel om contact te leggen met buurtgenoten, terwijl juist dat essentieel is voor een goede inburgering. Meedoen in Middelburg betekent het leren kennen van de stad, haar inwoners, de gewoonten en de mogelijkheden.

Integratiemaatjes
Welzijn Middelburg is daarom op zoek naar vrijwillige integratiemaatjes die zich willen inzetten om hun nieuwe stadsgenoten voor te stellen aan hun stad en hen zich daar thuis te laten voelen. Bijvoorbeeld door samen te wandelen, sporten, koken of een kopje koffie te drinken. Zo vergroot een statushouder zijn of haar kennis van de Nederlandse taal én wordt er tegelijk aan een sociaal netwerk gebouwd.

Ieder integratiemaatje wordt gekoppeld aan een statushouder om op een informele manier één keer per week samen iets te ondernemen. Welzijn Middelburg begeleidt de integratiemaatjes en geeft advies waar nodig. In principe kan iedereen die Nederlands spreekt integratiemaatje worden. Het is wel belangrijk dat iemand openstaat voor andere culturen, zijn eigen grenzen kan aangeven en een positieve, oplossingsgerichte houding heeft.

In de maand oktober besteedt Welzijn Middelburg door middel van een campagne met portretten van fictieve statushouders op social media, kaarten en posters. Wie meer wil weten of integratiemaatje wil worden kan zich aanmelden bij Welzijn Middelburg via de website of contact opnemen met Marjan Ouwerkerk via (06) 24 54 99 10 of m.ouwerkerk@welzijnmiddelburg.nl of kijkt u op www.welzijnmiddelburg.nl/integratieprojecten