Een vrijwilliger aan het werk

Deze week voor je uitgelicht:

08 september 2020

Repair Café Middelburg zoekt voorzitter

HEB JIJ HET IN JE OM ONS TE KOMEN VERSTERKEN ALS VOORZITTER?

Over deze functie

De voorzitter is het gezicht van onze stichting, naar binnen en buiten.
De volgende vaardigheden zijn van belang:

 • Op de eerste plek coördineren (van activiteiten) en leidinggeven;
 • Leiden van de vergadering en het nemen van besluiten;
 • Inspireren van bestuursleden;
 • Stimuleren van samenwerkingen en delegeren van taken;
 • Contact tussen diverse samenwerkingspartners onderhouden;
 • Communicatie;
 • Representatie;
 • Sponsorwerving.

Gewenste eigenschappen kandidaat

 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Affiniteit met besturen
 • In staat zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen en de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen
 • Flexibele instelling en stressbestendig
 • Leiding kunnen geven
 • Conformeren aan het beleid en de visie van onze stichting
 • Goede omgang met onze vrijwilligers

Werkdagen en -tijden

Een aantal uur per week besteden aan het vinden van sponsoren, het onderhouden van contact met andere samenwerkingsorganisaties, het voorbereiden van de maandelijkse vergaderingen.
Twee keer in de maand aanwezig zijn op onze gebruikelijke bijeenkomsten.

Over Stichting Repair Café Middelburg

Het Repair Café Middelburg is een burgerinitiatief dat draait om repareren. Op de locatie waar het Repair Café Middelburg wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Van kleding, elektrische apparaten, smartphone/tablet, desktop computer, serviesgoed, gebruiksvoorwerpen, speelgoed et cetera. Ook zijn er deskundige vrijwilligers  aanwezig, zoals een elektricien, een naaister, ICT-er en allround monteurs. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. De spullen worden tegen materiaalkostprijs gerepareerd, samen met de bezoeker. Bij binnenkomst moet er een inschrijfformulier worden ingevuld. Als er gewacht moet worden op de bezoeker zijn beurt kunnen er gesprekken ontstaan met andere bezoekers onder het genot van een kopje koffie of thee, wat de sociale cohesie ten goede komt in de wijk of stad.

Wat zijn de doelstellingen van de Repair Café Middelburg?

Repair Café Middelburg stelt zich ten doel om:

 1. reparatie als logische activiteit terug te brengen in de samenleving
 2. reparatiekennis in ere te behouden en te verspreiden
 3. de sociale cohesie in Middelburg te bevorderen door mensen met heel verschillende achtergronden en drijfveren met elkaar in contact te brengen in het kader van een inspirerend en laagdrempelig evenement.

Repair Café Middelburg tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 1. In Middelburg bijeenkomsten te organiseren, waar mensen kapotte goederen van huis meenemen en ter plaatse onder begeleiding van deskundige vrijwilligers kunnen repareren.
 1. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 1. Mensen op verantwoorde wijze te leren omgegaan met kostbare grondstoffen.
 1. De doelstelling en bijeenkomsten van het Repair Café Middelburg bekend te maken en onder de aandacht te brengen door contact met de media, sociaal media (Facebook), het ophangen van posters, het aanwezig zijn bij evenementen en activiteiten die in het verlengde liggen van de eigen doelstellingen.
 1. Contacten te leggen en samenwerkingsverbanden aangaan met organisaties die  onze doelstellingen willen ondersteunen.

Omschrijving van de activiteiten:

 1. Repareren van spullen/materialen (kleding, smartphone, tablet, desktop computers, fietsen, elektronica en elektrische apparaten etc.) door vrijwilligers samen met de eigenaar tijdens  twee maandelijkse  bijeenkomsten in een zaal/verenigingsgebouw.
 2. Onderlinge contacten tussen de bezoekers en vrijwilligers bevorderen.
 3. Jongeren bewust maken dat er zelf, zonder veel kosten, is te repareren.

Doelgroep:

De sociaal minder bedeelde inwoners, sociaal geïsoleerde ouderen, jongeren van de gemeente Middelburg en mensen die zijn begaan met het milieu en de weggooimaatschappij.

Wij bieden

Een gezellig en bedreven team die individueel of in teamverband een reparatie uitvoeren. Wij ondersteunen de vrijwilligers op sociaal vlak, begeleiden ze in de omgang met bezoekers en andere vrijwilligers. Wij kijken naar wat iemand kan en alles is op vrijwillige basis. Niets moet!

Contactgegevens

Kruitmolenlaan 129
4337 KP Middelburg

http://www.repaircafemiddelburg.nl

Meer weten?

Neem dan contact op met Bert Huige
Bel 06-27228237