Afbeelding agenda Vrijwilligersmarkt

Zaterdag 18 mei 2019

04 februari 2019

Welkom!
Je bent van harte welkom om je organisatie, stichting, vereniging of initiatief te presenteren aan het publiek tijdens de Vrijwilligersmarkt Middelburg. Binnenkort ontvangen jullie meer informatie van ons over het aanmelden. Voor nu wel alvast wat achtergrondinformatie.

Aanleiding
De Vrijwilligersmarkt Middelburg vindt plaats naast de jaarlijkse Vrijwilligersmarkt die op de HZ plaats vindt (in samenwerking met de HZ en het Vrijwilligerspunt Vlissingen).
Een aantal vrijwilligersorganisaties hebben bij ons aangegeven graag weer een Middelburgse variant te willen. We hebben samen met hen een werkgroep gevormd en zijn gestart met de voorbereidingen voor de Vrijwilligersmarkt Middelburg.
 
Doel
Op de Vrijwilligersmarkt Middelburg kunnen organisaties, stichtingen, verenigingen en initiatieven zich presenteren aan het publiek. Je kunt er vrijwilligers werven, maar zeker ook je naamsbekendheid vergroten. Het criterium om als organisatie deel te kunnen nemen aan de Vrijwilligersmarkt Middelburg is dat je je belangeloos voor het algemeen nut inzet.

Binnenkort meer informatie
Binnenkort ontvangen jullie verdere informatie en kunnen jullie je aanmelden als deelnemer. Mocht je in de tussentijd vragen hebben, kun je terecht bij Rianne (r.hacking@welzijnmiddelburg.nl of 0118-727027).

Vriendelijke groeten, namens de werkgroep Vrijwilligersmarkt Middelburg 2019,
 
Franca Beirnaert - Zorgstroom
Petra van Eenennaam - Home-Start Walcheren
Rianne Hacking - Vrijwilligerssteunpunt Samen Vrijwillig (Welzijn Middelburg)
Tineke Jager - SVRZ, 't Gasthuis
Richard Jansen - Stichting Chocolate Lovers
Peter van Keulen - Amnesty International
Mariske Smits - Maatschappelijk Werk Walcheren