Tuinieren met een missie

Kennismaken met Gemeenschapstuin CitySeeds

12 augustus 2019

Tuinieren met een missie

Het is koffietijd als ik bij de flat aankom waar CitySeeds huist. De vrijwilligers uit de moestuin en van het kantoor drinken gezamenlijk een bakje koffie in de tuin van het appartement. Ik maak kennis met een aantal vrijwilligers, Hannes die zorgt voor het onderhoud en de reparaties van het gereedschap, Marjo die in de tuinen werkt, Tania die de uitgifte van groente aan de klanten verzorgt en Nico en Martha die als bestuurslid op het kantoor werken. Ze praten allemaal met liefde over wat ze doen.

In het voorjaar van 2014 startte het stadstuinbouwproject van CitySeeds in Middelburg vanuit de gedachte mensen in armoede helpen door hen gezond voedsel en voedselzekerheid te geven. Als je bedenkt dat 13% van de huishoudens in Dauwendaele een inkomen op of rond het sociaal minimum heeft, kun je je voorstellen dat gezonde verse groente en fruit geen vanzelfsprekendheid zijn. Via huisarts, wijkteam, school of maatschappelijk werk kun je een verwijsbrief krijgen om gratis groente en fruit op te mogen halen. Op dinsdag en vrijdag van 10.30-11.30 uur staan er vrijwilligers klaar om het uit te delen.

Daarnaast krijgen mensen die in armoede leven de gelegenheid als vrijwilliger mee te werken in het stadstuinbouwproject. Hierdoor ontstaan mogelijkheden om kennis en vaardigheden te ontwikkelen en nieuwe kansen te creëren in de maatschappij.

Vrijwilligers

Er zijn in totaal tussen de 30 en 40 vrijwilligers, waarvan er op de meeste ochtenden zo’n 15 aanwezig zijn. “Er is van alles te doen”, zo geeft Nico aan, “en de eigen inbreng van onze vrijwilligers is groot.” “Het belangrijkste is dat mensen zich happy voelen in wat ze doen en dat ze zich daarin kunnen ontwikkelen.” De groep is zeer divers, voor iedereen is wel iets te vinden dat bij hem of haar past. Je kunt ervoor kiezen om lekker rustig in je eentje te werken of gezellig in een groep. Heb je een goed idee of wil je iets organiseren, dan is daar altijd ruimte voor. Wil je je alleen bezighouden met de slaplantjes, dan is dat ook prima. Het valt trouwens op dat er veel vrouwen werken. De vluchtelingen uit het AZC die er vanuit het project ‘Aan de slag’ werken, zijn juist voornamelijk mannen. “Wel handig”, vindt een van de dames, “want ze willen graag af en toe iets voor ons sjouwen.”

“Onze vaste vrijwilligers mogen mee-eten uit de tuin en krijgen aan het eind van het jaar een kleine kerstattentie. Ook drinken we elke ochtend koffie met elkaar. Iedereen die het nodig heeft komt bij ons in een warm bad.”

Kansen

Op de vraag of er genoeg vrijwilligers zijn, moet Nico helaas ontkennend antwoorden. “We zouden nog zoveel meer willen doen, maar daar hebben we echt extra mensen voor nodig.” Het geven van kookworkshops bijvoorbeeld, om de klanten te laten ervaren wat je allemaal kan doen met een groente die je niet kent. “Niet iedereen weet hoe je snijbiet kunt klaarmaken, maar de tuin staat er vol mee.” Heb je een groot netwerk en vind je het leuk om ‘de boer op te gaan’, dan kun je CitySeeds helpen met het werven van sponsoren. Verder geeft Nico aan dat ze er graag iemand bij hebben, die het leuk vindt om de communicatie te verzorgen. En mensen die op het land willen werken, hebben ze nooit teveel.

Biologisch

Wat ik zelf heel mooi vind, omdat ik nu eenmaal een natuurliefhebber ben, is dat ze bij CitySeeds biologisch werken. Ze doen dat in samenwerking met Bioduin, een biologische groente- en fruitteler aan de rand van Middelburg. De boer stelt een teeltschema op en is een keer per week in de tuinen te vinden om met de tuincoördinator te bespreken wat er moet gebeuren. Ook vangen ze regenwater op dat van de flats afkomt om de plantjes mee te bewateren.

Uitdagingen

In een vrijwilligersorganisatie zijn er natuurlijk ook uitdagingen. De grootste uitdaging voor CitySeeds  is het behouden van klanten. Dat klinkt gek, maar ten eerste is er de drempel om als klant groente te komen ophalen. Laten zien dat je hulp nodig hebt, is moeilijker dan je denkt. Deels wordt dit ondervangen door donateurs de gelegenheid te geven om een klantenpas te kopen. Hiermee kunnen ze  tegen betaling een groentepakket komen halen op dezelfde tijdstippen als de reguliere klanten. Hierdoor is niet meteen zichtbaar wie wel of niet gebruikmaakt van hulp.

Daarnaast speelt een rol dat sommige klanten geen vervoer hebben, niet weg kunnen bij hun jonge kinderen of wegens ouderdom te gang naar CitySeeds niet kunnen maken. En daar hulp voor vragen, is ook weer lastig. Een bezorgdienst zou ideaal zijn! Maar dat vraagt om een geheel nieuwe vrijwilligersorganisatie als je het Nico vraagt.

Het was een leuke en leerzame ochtend bij CitySeeds en ik hoop dat ik je enthousiast heb gemaakt om er zelf ook eens een kijkje te nemen, in het echt of op hun website! Voor de actuele vacatures bij CitySeeds kun je hier terecht. 

Sacha de Koning
Consulent Vrijwilligerswerk