Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

06 april 2021

Stichting Present, het andere vrijwilligerswerk

Als vrijwilliger word je meestal ingezet bij een club die bepaalt wanneer, wat en hoe je iets kan doen. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligers bij de voetbal; elke week op vaste tijden wedstrijden fluiten, pupillen begeleiden, etc. Bij Stichting Present is het precies andersom. De vrijwilliger –de klant van Present- bepaalt zelf wanneer hij of zij werkzaamheden verricht. Heel veel mensen willen best graag vrijwillig iets voor een ander doen, maar willen wel zelf in de hand houden wat ze gaan doen en hoeveel tijd hen dat gaat kosten.

Praktische en sociale hulp
Ik spreek daarover met Irma Waleson, bestuurslid van Present Walcheren en met Klaas Bos, coördinator. Present Walcheren is een van de 75 stichtingen in Nederland die als intermediair fungeren tussen hulpvragers en vrijwilligers die de hulp kunnen bieden. Grofweg zijn de hulpvragen in te delen in praktische vragen zoals tuin opknappen, schilderen, schoonmaken en sociale vragen zoals muziek maken, wandelen, koken en sporten. Present krijgt de hulpvragen via maatschappelijke organisaties zoals Humanitas, Woongoed, Leger des Heils, Manteling, etc. Present gaat op zoek naar vrijwilligers die zich in willen zetten voor de gevraagde hulp. Er zijn natuurlijk wel richtlijnen; er wordt alleen hulp verleend als men er alleen voor staat, er onvoldoende geld is en men door ouderdom en ziektes beperkingen heeft. Present zegt een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. De vrijwilligers van Present werken altijd in kleine groepjes en altijd gaat er iemand van Present mee naar de “kluslocatie”.

Muziek in het hospice
Zo is Irma nauw betrokken bij een muziekproject in het hospice in Middelburg. Elke week wordt daar op woensdag een muziekuurtje verzorgd. Op dit moment kan er niet gemusiceerd worden i.v.m. de coronaregels, maar als het weer het toelaat wordt er weer muziek gemaakt in de tuin van het hospice aan de Nassaulaan. De praktische hulp wordt vaak door groepen mensen geboden; zij doen het werk samen. Denk aan werknemers van een bedrijf, een vereniging, brugklassers, studenten uit Eindhoven, etc. Onlangs heeft een groepje mensen een eenoudergezin geholpen met verhuizen en van het nieuwe huis een 'thuis' gemaakt.

Coördinator Klaas matcht per jaar zo'n 250 à 300 vrijwilligers met hulpvragers. Hij onderhoudt het netwerk, maakt het concept van Present bekend en is altijd op zoek naar vrijwilligers. Want de hulpvraag is nog steeds groter dan het aantal beschikbare vrijwilligers!

Irma: veelzijdig vrijwilliger

Al pratende met Irma ontdek ik dat zij heel veel vrijwilligerswerk doet en gedaan heeft. Naast het runnen van een gastenverblijf heeft ze nog tijd om regelmatig te koken voor studenten van de UCR om hen zo een (Nederlands) gezinsgevoel te bezorgen. Ze heeft 10 jaar lang bij de Voedselbank Walcheren gewerkt en heeft daar pakketten uitgedeeld en de communicatie met andere vrijwilligers opgezet. Na de Voedselbank wilde Irma iets anders en kwam toen bij Stichting Present terecht waar ze een bestuursfunctie ambieerde. Een activiteit van heel andere orde was het maken (en organiseren) van 100 kerstpakketjes voor zeevarenden die door de coronacrisis de kerst aan boord moesten doorbrengen.

 

Anja de Groene, Ambassadeur vrijwilligerswerk Middelburg 2021

 

 

 

Meer lezen over Stichting Present? Of heb je belangstelling om als vrijwilliger te helpen?

Meer lezen over de projecten van Present? Klik hier of kijk deze korte film (2 minuten).  
Helpen als vrijwilliger? Dit kan eenmalig, een aantal keer of structureel. Je kunt je aanmelden als individu of als groep.

Bekijk de mogelijkheden op de website van Present Walcheren

Of bekijk de vacatures van Present in onze vacaturebank:
Present zoekt flexwerkers
Present zoekt vrijwilligers voor sociale projecten
Present zoekt een nieuwe projectbegeleider
Present zoekt een bestuurslid
Present zoekt een voorlichter
Present zoekt aanpakkers voor klussen en verhuizingen
Present zoekt een tuinman / tuinvrouw