Gezin met hun vrijwilliger

Ondersteun een gezin, samen met een professionele hulpverlener

27 juni 2022

De kracht van Samen Oplopen

Gezinnen die veel problemen tegelijk hebben, komen daar vaak moeilijk uit. Door alle stress komt de ontwikkeling van de kinderen in de knel en worden gezinnen doorverwezen naar hulpverlening. Maar zij vinden dat niet altijd de fijnste oplossing. 
Samen Oplopen doet het anders. Wij laten een gezinsbuddy én een professionele hulpverlener sámen oplopen met deze gezinnen en ondersteunen ze in de volle breedte van het leven. Indien nodig, geeft de professionele coördinator extra ondersteuning of werkt nauw samen met hulpverleningsinstanties. Zo vermindert de stress in gezinnen en groeien kinderen en jongeren tot 23 jaar beter en zorgelozer op.

Lijkt het jou leuk om gezinsbuddy te worden, lees dan verder!

Wat doe je als gezinsbuddy?

Als gezinsbuddy van Samen Oplopen zet je je met veel plezier in voor een gezin. Je loopt als vrijwilliger 6 maanden tot 2 jaar op met de ouder(s), de kinderen of met een alleenstaande jongere tot 23 jaar en je ontwikkelt een persoonlijke band met ze, van mens-tot-mens.
Je biedt een luisterend oor en doet leuke dingen met de gezinsleden. Daarnaast kun je bijvoorbeeld helpen met het...

 • op orde maken van huis en administratie
 • opvoeden van kinderen
 • zoeken naar werk
 • bezoeken van instanties
 • leren kennen van nieuwe mensen in de buurt
 • leren van de Nederlandse taal
 • bieden van psychische steun, gezelligheid, luisterend oor en humor.

Wat mag je van ons verwachten?

Je wordt goed voorbereid en begeleid, onder meer via starttrainingen, themabijeenkomsten, onderlinge uitwisseling en ontspannen, gezellige momenten. Ook krijg je persoonlijke coaching van de coördinator, met wie je regelmatig contact hebt. 
Je kunt zelf aangeven waarmee jij een gezin het liefste helpt. We maken de koppeling op basis van wederzijdse wensen en interesses.

Wat verwachten we van jou?

Het is fijn als je je hierin herkent: 

 • Je staat stevig in je schoenen en je kunt je eigen grenzen bewaken.
 • Je hebt je leven goed op orde en maakt een bewuste keuze om dit vrijwilligerswerk te doen. 
 • Je denkt en doet mee in het dagelijks leven van het gezin, ook buiten kantooruren. 
 • Je bent minimaal eens per 2 weken aanwezig in het gezin.
 • Je merkt veel op en ziet verbanden doordat je veel in het gezin meedraait. 
 • Je kunt inschatten wanneer je moet overleggen met de coördinator.

Neem contact met ons op:

Puck Dekkers
06 - 5164 4619
p.dekkers@welzijnmiddelburg.nl 

Welzijn Middelburg wordt begeleid door de landelijke stichting Samen Oplopen. In Middelburg wordt Samen Oplopen onder andere ondersteund door gemeente, fondsen en particulieren.