Onderzoek door studenten

25 februari 2021

Bij het Kennisplatform voor vrijwilligers lag het zwaartepunt altijd bij het delen en organiseren van fysieke bijeenkomsten en trainingen. Door de corona maatregelen is dit verschoven en delen we nu meer online aanbod dan voorheen. Aanbod dat we mogen delen van collega vrijwilligerscentrales in het land en aanbod dat we zelf organiseren, zoals de webinars met Lucas Meijs. Je kunt via deze link het aanbod bekijken.

Online leren biedt veel mogelijkheden. Maar het is ook voor veel vrijwilligers en vrijwilligerscoördinatoren nieuw. Dinah, Anouk, Michelle en Mireille studeren Social Work aan de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen. Zij hebben op ons verzoek onderzoek gedaan naar de vraag of online leren van toegevoegde waarde is voor het Kennisplatform voor vrijwilligers en wat daarbij aandachtspunten zijn voor kwaliteit en interactie. De coronacrisis is de aanleiding, maar we zijn ook benieuwd of online leren het Kennisplatform voor vrijwilligers na de coronacrisis kan versterken.  

De studenten hebben zich in hun onderzoek gebogen over de volgende onderzoeksvraag en deelvragen:

Op welke manieren kan het Kennisplatform voor vrijwilligers online leren inzetten en versterken?
 

  1. Wat zijn aandachtspunten voor kwaliteit en interactie bij online leren?
  2. Hoe kunnen vormen van online leren en fysieke workshops/ trainingen elkaar versterken?
  3. Op welke manieren kan binnen online leren de interactie met andere vrijwilligers vorm krijgen?
  4. Vinden vrijwilligers online leren plezierig en een goede aanvulling op andere vormen van leren, of niet?
  5. Welke drempels ervaren vrijwilligers bij online leren, hoe kunnen zij meer uitgenodigd worden tot online leren?


Op basis van theorie onderzoek, een enquête onder vrijwilligers en interviews met de vrijwilligerscentrale Utrecht en de vrijwilligersacademies in Amsterdam en Almere hebben zij eind januari hun bevindingen en aanbevelingen gepresenteerd aan de stuurgroep leden van het Kennisplatform. Zie hieronder een verkorte weergave van aandachtspunten.

We gaan vanuit het Kennisplatform aan de slag met deze aandachtspunten. Zo gaan we binnenkort via microlearnings - dit is content die snel wordt gelezen, bekeken en geconsumeerd zoals een video of blog - thema’s belichten als werken met nieuwsbrieven en Zoom. En we gaan een combinatie aanbieden van e-learning die vrijwilligers zelfstandig thuis doornemen gevolgd door een online dan wel fysieke (als de maatregelen dit toelaten) bijeenkomst waarin over het geleerde verder gepraat kan worden.


Een hartelijk dank aan Anouk, Michelle, Mireille en Dinah voor hun onderzoek!

 

Overzicht aandachtspunten voor het inzetten van online leren

Bied extra hulp op gebied van digitale vaardigheden voor deelname en opstart online leren

Beperk de duur van de online cursus of training en zorg voor pauzes

Gebruik maken van flipped classroom, rollenspel en online discussies

Beperk de duur per onderwerp

Combineren online en offline (fysiek): bijvoorbeeld een training met drie online bijeenkomsten en één fysieke bijeenkomst wanneer de corona maatregelen dat weer toelaten

Geef uitleg over een onderwerp in (animatie)filmpjes

Wil je meer interactie tijdens online leren? Zorg voor een kleine groepsgrootte

Deskundigheid trainer in het contact maken (ijs breken) is belangrijk

Start de online training of workshop met een voorstelrondje

Gebruik tools om de interactie te bevorderen, zoals een quiz, breakout rooms, reacties via chat

Meerderheid respondenten enquête vindt online leren plezierig

Wil je dat vrijwilligers zich meer uitgenodigd voelen voor online leren?  Stuur een extra uitnodiging voor de Zoom/Teams vergadering  (een dag voordat de training plaatsvindt) naar vrijwilligers

Koppel een duidelijke uitleg over hoe de online leeromgeving opgestart moet worden aan de Teams/Zoom uitnodiging

Voorkom e-learnings/trainingen met een ‘negatieve’ benaming

Maak gebruik van microlearnings