Foto van groep cursisten

Voor bestuursleden en vrijwilligerscoördinatoren

17 april 2019

Eind mei organiseren we de volgende twee bijeenkomsten:

 

22 mei: IDEE bijeenkomst "Samenwerking in Middelburg"
19.00 - 21.00 uur

Op woensdagavond 22 mei organiseren we een IDEE bijeenkomst voor vrijwilligerscoördinatoren en bestuursleden. Het thema is "Samenwerken in Middelburg". Naast informatie over de wijknetwerken en het platform Middelburgers is er gelegenheid tot kennismaking met de nieuwe wethouder Carla Doorn. Meer informatie over de bijeenkomst en wijze van aanmelden volgt.


27 mei: Workshopavond voor bestuursleden
18.30 - 21.30 uur


Op maandagavond 27 mei organiseren we een workshopavond voor bestuursleden. Bestuursleden van stichtingen en verenigingen kunnen elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en twee workshops naar keuze volgen. Noteer de datum alvast en eind april / begin mei verspreiden we de uitnodigingen en het programma.