Een deelnemer met zijn Maatje bij Resto VanHarte

Het maatjesproject van Humanitas Zeeland

21 oktober 2019
der coördinatoren van het Maatjesproject

Vicky Wiessner en Marianne Gillot, twee van de vier vrijwillige coördinatoren van het Maatjesproject van Humanitas Zeeland brachten ons onlangs een bezoekje om te vertellen over hun mooie vrijwilligerswerk.

Het Maatjesproject brengt mensen met een licht verstandelijke beperking in contact met een vrijwilliger om samen wat gezelligs te ondernemen. Bijvoorbeeld samen koffie drinken, naar de stad, terrasje pakken, voetbal kijken, naar de film, muziek luisteren, een spelletje doen, fietsen of wandelen.
Je wordt Maatje van iemand met een licht verstandelijke beperking vanaf achttien jaar. Zij wonen zelfstandig met begeleiding of in een woongroep en hebben zelf, of met hulp van betrokkenen, aangegeven een Maatje te willen hebben.

Meerwaarde voor alle betrokkenen
“Het is vooral heel leuk”, zegt Marianne stralend. “Het is zulk dankbaar werk. Je hebt als Maatje en deelnemer heel veel lol met elkaar. Het een-op-een contact heeft zo’n meerwaarde, niet alleen voor de deelnemer zelf, maar het werkt ook door op de groep, op de familie en op de medewerkers.” Dat kan Vicky beamen: “Je Maatje komt speciaal voor jou en haalt je op om iets leuks te gaan doen. Zij zien het echt als vriendschap. Sommigen tellen de dagen af tot hun ‘vriend’ weer komt, ze vragen dan steeds aan hun begeleider of het al zover is.” “Het contact is altijd ongedwongen, je maakt samen veel lol en je krijgt altijd een eerlijk antwoord”, lacht Marianne. “Ze zijn heel direct!”

Een deelnemer met haar Maatje

Niet veel nodig
"Het geeft jou als vrijwilliger heel veel voldoening”, geeft Vicky aan. “Naast het plezier dat je hebt, leer je op een andere manier naar dingen kijken. Voor iemand met een licht verstandelijke beperking is niet alles zo vanzelfsprekend.” Marianne vult haar aan: “Ze hebben bijvoorbeeld weinig besef van geld, niet alles is toegankelijk voor hen, in hun eentje.” “Anders zijn, is vervelend”, valt Vicky haar bij, “En dat hebben ze heus wel in de gaten. Samen met iemand kan het wel, dat geeft een veilig gevoel. Er is trouwens niet veel voor nodig om iemand blij te zien, je hoeft echt niet steeds iets nieuws te verzinnen. Vaak genieten deelnemers er juist van om steeds hetzelfde te doen met hun Maatje. Een wandelingetje over de markt, een praatje maken met de bloemenman en dan een kopje koffie op de vaste plek.”

Zorgvuldig koppelen
Op dit moment zijn er ongeveer 45 deelnemers op de Bevelanden, Walcheren en Schouwen-Duiveland aan een maatje gekoppeld, de wachtlijst bestaat eveneens uit 45 deelnemers. Dat komt grotendeels door een gebrek aan vrijwilligers, maar ook omdat het koppelen zo zorgvuldig moet gebeuren. Marianne vertelt: “Een koppeling maak je niet zomaar. Het is van groot belang dat de match goed is, want we willen de kans op mislukken proberen te voorkomen. Samen met de begeleider van de deelnemer stemmen we af wat voor Maatje bij hem of haar past en waar diegene rekening mee moet houden. Daarnaast kijken we natuurlijk ook naar gezamenlijke interesses of hobby’s. Bij de intake met een vrijwilliger, weet ik eigenlijk al snel voor wie dit een geschikt Maatje zou kunnen zijn. Samen zie ik ze dan al helemaal voor me.”

Wie kan Maatje worden?
Elke vrijwilliger die er bewust voor kiest om Maatje te worden, is welkom. Het is belangrijk dat je verantwoordelijkheidsgevoel hebt, want het is een kwetsbare groep. Ervaring met de doelgroep is fijn, maar niet perse nodig. “We vragen wel aan onze vrijwilligers om minimaal een jaar te blijven, het liefst langer”, geeft Vicky aan. “We hebben zelfs mensen die dit al 12 jaar doen, omdat ze het zo leuk vinden!” Het liefst hebben we Maatjes die eens in de twee weken beschikbaar zijn, maar daar zijn we flexibel in geworden, aangezien we zo’n grote wachtlijst hebben. We hebben liever iemand die structureel eens in de zes weken komt, dan niemand! We zoeken dan een deelnemer die het aankan om wat langer te moeten wachten voor zijn Maatje weer komt. Áls je maar weer komt, dat is het belangrijkst!

“We zijn heel blij met onze vrijwilligers”, willen de dames kwijt, “het is intensief en kost energie om dit te doen, dus het is echt heel mooi dat ze zich hiervoor inzetten.
Wil je Maatje worden of wil je meer informatie? Neem dan een kijkje op de website of de Facebookpagina van het Maatjesproject.

Sacha de Koning
Consulent Vrijwilligerswerk