Inspiratie en diversiteit in de verhalen van acht Middelburgse zestigplussers

07 april 2021

Brochure gelanceerd
Op woensdag 7 april nam Carla Doorn, wethouder van de gemeente Middelburg, de brochure Samen Ouder Worden in Middelburg in ontvangst van Jan Franse. Jan is een van de geportretteerden in de brochure. Hij vertelt in de brochure over zijn levensloop, wat hij belangrijk vindt bij het ouder worden en wat het doen van vrijwilligerswerk voor hem betekent. 

Naast Jan delen nog 7 Middelburgse zestigplussers hun verhaal in deze brochure: Ron, Jessy, Tekle, Ger, Nel, Ria en Els. Hoe is het om ouder te worden? Waar loop je tegenaan? Hoe word je plezierig oud en wat is hierbij je eigen rol en kracht? Hoe blijf je betrokken bij de samenleving?

Vrijwilligerswerk: belangrijk voor de ander én voor jezelf
Alle geïnterviewden vinden het belangrijk anderen te kunnen helpen. Door het doen van vrijwilligerswerk voelen zij zich onderdeel van de samenleving. 

In de brochure is ook informatie te vinden over de diverse organisaties waar zij vrijwilligerswerk doen. Je vindt er ook de contactgegevens van Vrijwilligerssteunpunt Samen Vrijwillig voor meer informatie over vrijwilligerswerk en voor een overzicht van vacatures. Iedereen kan als vrijwilliger aan de slag: ook als je ouder bent kun je veel betekenen voor een ander. En zoals Els tijdens de online ontmoeting met de geïnterviewden op 7 april zei en wat iedereen beaamde: "Je beleeft zelf ook ongelooflijk veel lol aan je vrijwilligerswerk!".

Samenwerking NOV en Welzijn Middelburg
De lancering van de brochure is tegelijk ook de start van de gelijknamige campagne.

Samen ouder worden in Middelburg is een uitgave van Samen Ouder Worden – een landelijk programma van de vereniging NOV (Platform Vrijwillige Inzet) – en Welzijn Middelburg. Samen Vrijwillig, onderdeel van Welzijn Middelburg, heeft contact gelegd met lokale organisaties en met ouderen die vrijwilligerswerk doen. 

Samen Ouder Worden zet in op nieuwe samenwerkingen met ouderen, vrijwilligers, bewonersinitiatieven, gemeenten en beroepskrachten in zorg en welzijn, die beter aansluiten bij de wensen van ouderen. De inzet van vrijwilligers is essentieel. Daarbij worden ouderen uitdrukkelijk uitgenodigd om als vrijwilliger bij te dragen aan een zinvol(ler) leven voor ouderen.

 

Brochure lezen?
De brochure kun je online lezen, klik s.v.p. hier. Een gedrukt exemplaar kun je ophalen bij ons in de ZB: vlakbij de uitleenbalie vind je onze ansichtkaarten, glossy en deze brochure.

Vervolg
De brochures worden de komende tijd verspreid onder vooral zestigplussers en andere geïnteresseerde inwoners van Middelburg. Dat zal voornamelijk gebeuren via organisaties die met en voor ouderen werken en – zodra dat weer mogelijk is – via de bibliotheek, leestafels van kappers, horeca en huisartsen. 

Het streven is verder ook om later – als het coronavirus is ingedamd – leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs en studenten en docenten van mbo en hbo opleidingen uit te nodigen om samen over de verhalen in de brochure van gedachten te wisselen. Een aantal van de geïnterviewden zal graag met jongeren in gesprek gaan. 

Jongeren kunnen leren van hun kennis en levenservaring en hoe te genieten van de kleine dingen die het leven biedt. Ook de diversiteit aan vrijwilligerswerk die de geïnterviewden doen kan inspirerend zijn voor jongeren. Veel jongeren doen zelf al vrijwilligerswerk, zeker in de sector sport zijn veel jongeren actief, maar er zijn nog veel meer jongeren van harte welkom in vrijwilligersorganisaties. 

Een aantal jongeren hebben de verhalen al gelezen, zoals Emie en Jochem (11 en 12 jaar, groep 8) die het verhaal van Ger hebben gelezen: “Wij onthouden van haar verhaal dat vrijwilligerswerk echt iets kan betekenen voor mensen die hulp nodig hebben.”.
Anouk (20 jaar, student Social Work) reageert op het interview met Tekle: “Ik vind het mooi om te zien dat Tekle, onder andere aan de hand van zijn ervaringen, er van geniet om nuttig te zijn voor andere mensen en altijd bereid is om mensen te helpen. Verder ga ik meer stilstaan bij het feit dat het belangrijk is om te delen en niet te veel aan het “ik” te denken, maar juist meer voor elkaar te zorgen.". En Dinah (21 jaar, student Social Work) zegt over de brochure: "Een belangrijk en mooi punt van vrijwilligerswerk wordt hier toegelicht: de vrijwilliger helpt de omgeving, maar de omgeving helpt tegelijkertijd de vrijwilliger! Aan dit laatste wordt vaak te weinig aandacht besteed.".


Nel Wisse (foto boven) en Els Steur (foto onder)
Foto: © Anda van Riet