Foto van lampje in denkwolk

Deel je ideeën over vrijwilligerswerk in de 1,5 meter samenleving

29 mei 2020

De komende tijd zijn er - als alles goed blijft gaan - versoepelingen van de Corona maatregelen. Op deze pagina verzamelt vrijwilligerssteunpunt Samen Vrijwillig ideeën en richtlijnen over: 

Wat zijn aandachtspunten in de voorzichtige opstart van het vrijwilligerswerk?
Hoe organiseer je vrijwilligerswerk op 1,5 meter?
Hoe waarborg je de naleving van de nodige maatregelen?
Hoe houd je rekening met de persoonlijke situatie en wensen van vrijwilligers? 
Wat zijn aandachtspunten in de communicatie met en begeleiding van vrijwilligers?

Ben je vrijwilligerscoördinator?
We zijn erg benieuwd op welke manier(en) jullie met vrijwilligers gaan werken en welke andere ideeën jullie hebben.
Mail het ons s.v.p. op vrijwilliger@welzijnmiddelburg.nl
We delen de ideeën graag hier op onze website en vullen dit overzicht steeds aan. 

Met elkaar in gesprek over deze thema's? Op 28 mei organiseren we een online gesprek voor vrijwilligerscoördinatoren, klik hier voor meer informatie.

VOORBEELDEN RICHTLIJNEN INRICHTEN 1,5 METER ORGANISATIE


Sociaal Werk Nederland biedt een uitgebreide handreiking Sociaal werk in gebouwen en locaties zoals buurthuizen en wijkcentra. De handreiking is bedoeld ter verdere uitwerking door organisaties zelf en bevat ook aanknopingspunten voor de organisatie van vrijwilligerswerk.

Vrijwilligers Aan Zet heeft op 14 mei een online bijeenkomst gehouden “Vrijwilligerswerk organiseren in de 1,5 meter economie”. Op hun website delen ze een samenvatting en een corona-protocol dat je gratis kunt downloaden. 
Kort samengevat: 
Er zijn 4 aspecten van belang: de maatregelen van de overheid, de toestand van de organisatie, welbevinden van de vrijwilligers en proactief communiceren. Met het corona-protocol kun je dit in beeld brengen en steeds actueel houden.

Op het Platform Vrijwillige Inzet van NOV wordt relevante informatie voor vrijwilligersorganisaties verzameld. Je vindt er onder meer voorbeeld protocollen en een open forum waar je vragen kunt stellen en je eigen ervaringen kunt delen.  

Bij Zorgstroom zijn er nu een aantal vrijwilligers gestart met chauffeurswerkzaamheden om mensen naar de dagbesteding te brengen, waarbij 1,5 meter afstand wordt bewaard (zorgmedewerkers helpen de mensen in en uit de bussen). Verder wordt voorzichtig nagedacht over het opstarten van de wandelgroep. Daarbij wordt nu gedacht aan praktische oplossingen waarbij de zorgmedewerker de cliënt in en uit de rolstoel helpt en de vrijwilliger (die dit wil, zie ook communicatie met vrijwilligers) achter de rolstoel loopt en zo afstand bewaart. Ook wordt erover gedacht om familieleden te vragen om te helpen.

 

Dit overzicht wordt de komende tijd aangevuld.

COMMUNICATIE MET VRIJWILLIGERS
 

Attendeer je vrijwilligers op de mogelijkheden van online leren. Ook op ons Kennisplatform voor vrijwilligers zijn nu verschillende online trainingen te vinden. 

Houd contact met je vrijwilligers.
Vrijwilligers Aan Zet organiseert op donderdag 28 mei een online bijeenkomst met als thema Goed contact houden met je vrijwilligers in Corona tijd, hoe doe je dat? Deze online meeting is geheel gratis en bedoeld voor vrijwilligers-coördinatoren werkzaam in de zorg en welzijn, bij biblotheken, musea en andere organisaties. Aan dit webinar kunnen maximaal 10 personen meedoen. Meer informatie vind je hier.

Tip van NLvoorelkaar: Stuur een kaartje, (video)bel of app iedereen even om te vragen hoe het gaat en bespreek meteen of en wat ze zouden willen doen. Of misschien hebben ze nog leuke ideeën voor jouw organisatie. Krap in je tijd? Er zijn veel vrijwilligers die je hierbij willen helpen.

Vrijwilligerscoördinator Franca Beirnaert (Zorgstroom) deelt met ons:
Als wij weer activiteiten gaan opstarten, is ons streven om niet in hokjes te denken en groepen vrijwilligers (bijvoorbeeld 70+) bij voorbaat al uit te sluiten, maar om persoonlijk in gesprek te gaan met een vrijwilliger over zijn of haar wensen. “Wil de vrijwilliger graag weer aan de slag? Heeft hij geen onderliggende ziektebeelden, geen klachten en is hij bereid de 1,5 meter afstand te houden? Dan zien we mogelijkheden en stemmen we deze graag samen met de vrijwilliger af.” Sowieso vindt Franca in gesprek gaan belangrijk, bij de opstart. Wat heeft Corona voor de vrijwilliger betekend, zijn er zorgen of vragen die de vrijwilliger bezig houden?

Op het Platform Vrijwillige Inzet van NOV vind je verdere informatie over de inzet van 70+ vrijwilligers.

Het Maatjesproject van Humanitas Zeeland is blij dat ze langzaamaan weer op kunnen starten. Vrijwilligers en deelnemers kunnen zelf aangeven of ze weer aan de slag willen. Het is vooral belangrijk dat de vrijwilliger en de deelnemer er allebei aan toe zijn en zich aan de (algemeen geldende) afspraken kunnen houden. Voor deze doelgroep, mensen met een licht verstandelijke beperking, is het belangrijk om goed te overleggen met de begeleiding of wettelijke vertegenwoordiger en uiteraard met de deelnemer zelf. Ook is het nog niet duidelijk voor alle deelnemers of ze al bezoek mogen hebben.
Verder adviseren ze hun vrijwilligers om zoveel mogelijk buiten (in de tuin, in het park) af te spreken en de afspraken niet te lang te laten duren.

 

Dit overzicht wordt de komende tijd aangevuld.

 

DIGITAAL VRIJWILLIGERSWERK


De afgelopen maanden zijn er ook vrijwilligersactiviteiten online / telefonisch opgepakt en vorm gegeven. Soms ontstaan er nieuwe vormen, die mogelijk waardevol blijven. Enkele voorbeelden vind je hieronder. Aanvullende voorbeelden, aandachtspunten, tips om je vrijwilligers te begeleiden en ondersteunen bij online vrijwilligerswerk zijn welkom!

Hof Mondriaan, verpleegafdeling Stroming start met een digitale voorleesclub voor hun dementerende ouderen. Ze starten met één vrijwilliger die dit eens in de twee weken gaat doen, ondersteund door de medewerker Welzijn met tips over het voorlezen en het opbouwen van een relatie met de bewoners.

De vrijwilligers van Maatjesproject Humanitas (video)bellen met hun deelnemers en sturen hen regelmatig een kaartje.

Taalhuis Walcheren stimuleert hun taalvragers en taalvrijwilligers om thuis aan de slag te gaan met deze tips. Er is een online taalcafé, een online leesclub, telefonische spreekuren en de mogelijkheid om te videobellen met een docent. Raadpleeg de website voor uitgebreidere info.

De bemiddelaars van Buurtbemiddeling Walcheren houden telefonische intakes. Twee bemiddelaars bellen via gekoppelde telefoons naar partijen, zodat ze elkaar kunnen aanvullen en ook, achteraf, feedback kunnen geven aan elkaar. De bemiddelaars hebben over het houden van telefonische intakes een online training gevolgd bij bureau ZON.
Het gaat steeds alleen om intakes, de bemiddeling zelf kan niet telefonisch. Wat wel telefonisch kan is bijvoorbeeld een pendelbemiddeling waarbij de bemiddelaars eerst de ene partij spreken en daarna de andere en weer terug.  Met de melder een vriendelijke brief voor de andere partij opstellen is ook nog een optie.
Nu er een versoepeling komt van veel Corona maatregelen is Buurtbemiddeling voor wat betreft de fysieke intakes, voorzichtig aan het inventariseren op welke manier en waar die zouden kunnen gaan plaatsvinden. De bemiddelaars moeten daar natuurlijk ook achter staan en dat vraagt maatwerk naar meerdere kanten toe.

 

Dit overzicht wordt de komende tijd aangevuld.

VRIJWILLIGERSWERK BUITEN


Tuin- en natuurklussen kun je op veilige afstand ook samen doen.
Zo werken de vrijwilligers bij CitySeeds (die dat willen) bijvoorbeeld gewoon door. 
Aandachtspunten uit jullie praktijk voor vrijwilligerswerk buiten zijn welkom, dan kunnen we het hier delen met jullie!

Bij CitySeeds wordt inderdaad doorgewerkt tijdens de Corona-periode; vanzelfsprekend heeft het aandacht gevraagd om met elkaar die anderhalvemeter afspraak veilig en werkbaar als 'normaal' te gaan zien.  Ze hebben met elkaar vooral onder ogen gezien dat het werken bij CitySeeds eigenlijk geen andere vaardigheden vraagt dan waar we ons in het gewone leven ook aan moeten houden, namelijk afstand houden. Gelukkig kan dat ook op de velden die ze bebouwen; de briefing voor aanvang van het werk vindt plaats bij de garage, van waaruit we werken; er is daar genoeg ruimte om dat veilig te doen. Het voor hun vrijwilligers belangrijke onderdeel, namelijk de gezamenlijke pauze, is dusdanig georganiseerd dat ze ook dat veilig kunnen doen. Vrijwilligers nemen een eigen mok mee of gebruiken een papieren beker, die ze zelf weggooien. De koffie wordt geserveerd vanuit een luik, waar geen direct contact nodig is.  Belangrijke afspraak is ook dat alle vrijwilligers elkaar er op aanspreken als de aandacht voor de afstand even verslapt.

Dit overzicht wordt de komende tijd aangevuld.

Uitwisseling ideeën over vrijwilligerswerk op 1,5 meter
Deel je ideeën en tips via vrijwilliger@welzijnmiddelburg.nl