Foto van lampje in denkwolk

Deel je ideeën over vrijwilligerswerk in de 1,5 meter samenleving

30 juni 2020

De komende tijd zijn er - als alles goed blijft gaan - versoepelingen van de Corona maatregelen. Op deze pagina verzamelt vrijwilligerssteunpunt Samen Vrijwillig ideeën en richtlijnen over: 

Wat zijn aandachtspunten in de voorzichtige opstart van het vrijwilligerswerk?
Hoe organiseer je vrijwilligerswerk op 1,5 meter?
Hoe waarborg je de naleving van de nodige maatregelen?
Hoe houd je rekening met de persoonlijke situatie en wensen van vrijwilligers? 
Wat zijn aandachtspunten in de communicatie met en begeleiding van vrijwilligers?

Ben je vrijwilligerscoördinator?
We zijn erg benieuwd op welke manier(en) jullie met vrijwilligers gaan werken en welke andere ideeën jullie hebben.
Mail het ons s.v.p. op vrijwilliger@welzijnmiddelburg.nl
We delen de ideeën graag hier op onze website en vullen dit overzicht steeds aan.
Met het delen van jullie ideeën, ervaringen en tips, helpen jullie andere vrijwilligersorganisaties en houden we contact met elkaar!

VOORBEELDEN RICHTLIJNEN INRICHTEN 1,5 METER ORGANISATIE


Stapsgewijs meer ruimte in het openbaar leven - informatie vanuit het RIVM

Besluiten en noodverorderingen in regio Zeeland - informatie vanuit Veiligheidsregio Zeeland

Sociaal Werk Nederland biedt een uitgebreide handreiking Sociaal werk in gebouwen en locaties zoals buurthuizen en wijkcentra. De handreiking is bedoeld ter verdere uitwerking door organisaties zelf en bevat ook aanknopingspunten voor de organisatie van vrijwilligerswerk.

Vrijwilligers Aan Zet heeft op 14 mei een online bijeenkomst gehouden “Vrijwilligerswerk organiseren in de 1,5 meter economie”. Op hun website delen ze een samenvatting en een corona-protocol dat je gratis kunt downloaden. Kort samengevat: 
Er zijn 4 aspecten van belang: de maatregelen van de overheid, de toestand van de organisatie, welbevinden van de vrijwilligers en proactief communiceren. Met het corona-protocol kun je dit in beeld brengen en steeds actueel houden.

Op het Platform Vrijwillige Inzet van NOV wordt relevante informatie voor vrijwilligersorganisaties verzameld. Je vindt er onder meer voorbeeld protocollen en een open forum waar je vragen kunt stellen en je eigen ervaringen kunt delen.  

20/5: Bij Zorgstroom zijn er nu een aantal vrijwilligers gestart met chauffeurswerkzaamheden om mensen naar de dagbesteding (op externe locatie) te brengen, waarbij 1,5 meter afstand wordt bewaard (zorgmedewerkers helpen de mensen in en uit de bussen). Verder wordt voorzichtig nagedacht over het opstarten van de wandelgroep. Daarbij wordt nu gedacht aan praktische oplossingen waarbij de zorgmedewerker de cliënt in en uit de rolstoel helpt en de vrijwilliger (die dit wil, zie ook communicatie met vrijwilligers) achter de rolstoel loopt en zo afstand bewaart. Ook wordt erover gedacht om familieleden te vragen om te helpen.

2/6: Het Zeeuws maritiem muZEEum is per 2 juni weer geopend. Zij volgen hierbij het protocol van de Museumvereniging/RIVM. Zie ook dit artikel in de PZC. De heropening heeft zorgvuldige voorbereidingen gevraagd, ook met betrekking tot de inzet van en communicatie met vrijwilligers (zie kopje Communicatie met vrijwilligers).

3/6: LSA deelt een invulprotocol voor buurthuizen en ontmoetingsplekken, waarmee je een protocol op maat voor jouw organisatie kunt maken. Lees hier meer.

8/6: NOV en Movisie hebben een handreiking Coronarichtlijnen voor vrijwilligersorganisaties en een bijbehorende toelichting gemaakt, die vrijwilligersorganisaties kunnen gebruiken voor het opstellen van de eigen richtlijnen. Deze handreiking volgt de richtlijnen van het RIVM. Belangrijk daarin is dat mensen afstand kunnen houden. Dat is vertaald naar afstand in ruimte (1,5 meter) en in tijd (tijdslot voor ontmoetingen). Verder moeten organisaties de basisvoorwaarde bieden zodat iedereen zich aan de hygiëne maatregelen kan houden (bijvoorbeeld handen wassen en schoonmaken). 

11/6: Met ons gedeeld: een voorbeeld voor een aanvulling Covid-19 op de vrijwilligersovereenkomst. Hierin wordt afgesproken dat de vrijwilliger het recht heeft om zijn werkzaamheden neer te leggen als hij het niet verantwoord vindt deze uit te oefenen en verklaart de vrijwilliger zich te houden aan de Corona richtlijnen. Klik hier om het voorbeeld te bekijken.

12/6: In gesprek met vrijwilligerscoördinator Josephine (Resto VanHarte): “Wij willen graag met een proefavond gaan werken, waar we met de vrijwilligers samen kunnen oefenen met het in acht nemen van alle maatregelen. Daarna bouwen we rustig op: eerst met de basisactiviteit (de vrijwilligers koken onder begeleiding van de chef en gasten komen eten op 1,5 meter). De andere activiteiten, zoals muziek of sprekers volgen pas in een later stadium.
Vrijwilligerscoördinator Franca (Zorgstroom) werkt samen met haar collega’s ook met een voorzichtige opbouw, waarbij ze rekening houden met de zorgen die er leven bij zorgmedewerkers. De start is met vrijwillige chauffeurs voor de dagverzorging (waarbij de cliënten in en uit de bus geholpen worden door zorgmedewerkers), daarna 1 op 1 vrijwilligers bij bijvoorbeeld rolstoelwandelen en dit wordt rustig opgebouwd naar het weer toelaten van tuinvrijwilligers, 1 op 1 bezoekvrijwilligers (op de veilige kletsplekken) en een vrijwilliger in de huiskamer om te begeleiden bij een activiteit – met in achtneming van zorgvuldige maatregelen zoals afstand houden, handen wassen, mondkapje, thuis blijven bij klachten et cetera.
Hoe waarborg je de naleving van deze maatregelen? Franca: “Door hier vooraf al met de vrijwilligers over in gesprek te gaan en hierover afspraken te maken. Wanneer je je niet aan de maatregelen wil houden, of als je hier niet zorgvuldig in bent, kun je niet starten als vrijwilliger. En samen een stevig begin te maken bij de opstart. De eerste weken laten we de welzijnswerkers mee lopen met de vrijwilligers bij het nemen van de maatregelen: hen steeds vragen of ze klachten hebben, attenderen op handen wassen, mondkapje et cetera.”  

 

Dit overzicht wordt de komende tijd aangevuld.

COMMUNICATIE MET VRIJWILLIGERS
 

Attendeer je vrijwilligers op de mogelijkheden van online leren. Ook op ons Kennisplatform voor vrijwilligers zijn nu verschillende online trainingen te vinden. 

Houd contact met je vrijwilligers.
Vrijwilligers Aan Zet geeft op haar website 11 tips voor contact met je vrijwilligers. Lees hier meer.

Tip van NLvoorelkaar: Stuur een kaartje, (video)bel of app iedereen even om te vragen hoe het gaat en bespreek meteen of en wat ze zouden willen doen. Of misschien hebben ze nog leuke ideeën voor jouw organisatie. Krap in je tijd? Er zijn veel vrijwilligers die je hierbij willen helpen.

Vrijwilligerscoördinator Franca Beirnaert (Zorgstroom) deelt met ons:
Als wij weer activiteiten gaan opstarten, is ons streven om niet in hokjes te denken en groepen vrijwilligers (bijvoorbeeld 70+) bij voorbaat al uit te sluiten, maar om persoonlijk in gesprek te gaan met een vrijwilliger over zijn of haar wensen. “Wil de vrijwilliger graag weer aan de slag? Heeft hij geen onderliggende ziektebeelden, geen klachten en is hij bereid de 1,5 meter afstand te houden? Dan zien we mogelijkheden en stemmen we deze graag samen met de vrijwilliger af.” Sowieso vindt Franca in gesprek gaan belangrijk, bij de opstart. Wat heeft Corona voor de vrijwilliger betekend, zijn er zorgen of vragen die de vrijwilliger bezig houden?

Op het Platform Vrijwillige Inzet van NOV vind je verdere informatie over de inzet van 70+ vrijwilligers. En in dit NOV artikel lees je over de afwegingen die je kunt maken bij de inzet van 70+ vrijwilligers in de organisatie.

Het Maatjesproject van Humanitas Zeeland is blij dat ze langzaamaan weer op kunnen starten. Vrijwilligers en deelnemers kunnen zelf aangeven of ze weer aan de slag willen. Het is vooral belangrijk dat de vrijwilliger en de deelnemer er allebei aan toe zijn en zich aan de (algemeen geldende) afspraken kunnen houden. Voor deze doelgroep, mensen met een licht verstandelijke beperking, is het belangrijk om goed te overleggen met de begeleiding of wettelijke vertegenwoordiger en uiteraard met de deelnemer zelf. Ook is het nog niet duidelijk voor alle deelnemers of ze al bezoek mogen hebben.
Verder adviseren ze hun vrijwilligers om zoveel mogelijk buiten (in de tuin, in het park) af te spreken en de afspraken niet te lang te laten duren.

Het team van het muZEEum heeft in de periode dat het museum gesloten was, zo goed mogelijk contact met iedereen proberen te houden. Voor de heropening per 2 juni is er een aantal informatiebijeenkomsten in kleine groepjes verzorgd. Vrijwilligers van 70+ mogen opstarten als ze dat zelf willen en hun gezondheid het toelaat, basis is eigen verantwoordelijkheid. Verder laat het museum alle vrijwilligers een formulier tekenen als aanvulling op de vrijwilligersovereenkomst, over gezondheid, verantwoordelijkheid, thuisblijven bij klachten et cetera.

Voor de communicatie met en begeleiding van anderstalige vrijwilligers over de maatregelen, is aan te bevelen om gebruik te maken van afbeeldingen en filmpjes. Zoals dit instructiefilmpje over handen wassen. En in deze nieuwsbrief van Pharos (24/6) vind je begrijpelijke informatie én vertalingen in 13 talen over het corona virus.  

Aandachtspunten voor inclusieve communicatie over het corona virus, dus zonder mensen uit te sluiten of te stigmatiseren, vind je hier.

In gesprek met vrijwilligerscoördinatoren Annelies, Josephine en Franca: “Houd vrijwilligers die nu niet hun gewone vrijwilligerswerk kunnen doen, betrokken door hen updates te sturen. Ook belangrijk: blijf je waardering uitspreken met een persoonlijk berichtje, kaartje en vraag of je na deze tijd weer op hen mag rekenen. Geef vrijwilligers andere taken, zoals bellen of kaartjes schrijven.”
Lees ook de tips van Vrijwilligers aan Zet over het betrokken houden van vrijwilligers.

 

Dit overzicht wordt de komende tijd aangevuld.

 

DIGITAAL VRIJWILLIGERSWERK


De afgelopen maanden zijn er ook vrijwilligersactiviteiten online / telefonisch opgepakt en vorm gegeven. Soms ontstaan er nieuwe vormen, die mogelijk waardevol blijven. Enkele voorbeelden vind je hieronder. Aanvullende voorbeelden, aandachtspunten, tips om je vrijwilligers te begeleiden en ondersteunen bij online vrijwilligerswerk zijn welkom!

Hof Mondriaan, verpleegafdeling Stroming start met een digitale voorleesclub voor hun dementerende ouderen. Ze starten met één vrijwilliger die dit eens in de twee weken gaat doen, ondersteund door de medewerker Welzijn met tips over het voorlezen en het opbouwen van een relatie met de bewoners.

De vrijwilligers van Maatjesproject Humanitas (video)bellen met hun deelnemers en sturen hen regelmatig een kaartje.

Taalhuis Walcheren stimuleert hun taalvragers en taalvrijwilligers om thuis aan de slag te gaan met deze tips. Er is een online taalcafé, een online leesclub, telefonische spreekuren en de mogelijkheid om te videobellen met een docent. Raadpleeg de website voor uitgebreidere info. 
Vanaf 8 juni wordt dit online aanbod weer aangevuld met fysieke contactmomenten: het taalhuisloket en huiswerkbegeleiding, klik hier voor meer info.
Resy (projectleider): “We zijn blij dat er – passend bij de richtlijnen – ook weer (beperkte) fysieke ondersteuning mogelijk is voor onze doelgroep, want de digitale wereld is juist voor laaggeletterden erg moeilijk.”.

De bemiddelaars van Buurtbemiddeling Walcheren houden telefonische intakes. Twee bemiddelaars bellen via gekoppelde telefoons naar partijen, zodat ze elkaar kunnen aanvullen en ook, achteraf, feedback kunnen geven aan elkaar. De bemiddelaars hebben over het houden van telefonische intakes een online training gevolgd bij bureau ZON.
Het gaat steeds alleen om intakes, de bemiddeling zelf kan niet telefonisch. Wat wel telefonisch kan is bijvoorbeeld een pendelbemiddeling waarbij de bemiddelaars eerst de ene partij spreken en daarna de andere en weer terug.  Met de melder een vriendelijke brief voor de andere partij opstellen is ook nog een optie.
Nu er een versoepeling komt van veel Corona maatregelen is Buurtbemiddeling voor wat betreft de fysieke intakes, voorzichtig aan het inventariseren op welke manier en waar die zouden kunnen gaan plaatsvinden. De bemiddelaars moeten daar natuurlijk ook achter staan en dat vraagt maatwerk naar meerdere kanten toe.

 

Dit overzicht wordt de komende tijd aangevuld.

VRIJWILLIGERSWERK BUITEN


Tuin- en natuurklussen kun je op veilige afstand ook samen doen.
Zo werken de vrijwilligers bij CitySeeds (die dat willen) bijvoorbeeld gewoon door. 
Aandachtspunten uit jullie praktijk voor vrijwilligerswerk buiten zijn welkom, dan kunnen we het hier delen met jullie!

Bij CitySeeds wordt inderdaad doorgewerkt tijdens de Corona-periode; vanzelfsprekend heeft het aandacht gevraagd om met elkaar die anderhalvemeter afspraak veilig en werkbaar als 'normaal' te gaan zien.  Ze hebben met elkaar vooral onder ogen gezien dat het werken bij CitySeeds eigenlijk geen andere vaardigheden vraagt dan waar we ons in het gewone leven ook aan moeten houden, namelijk afstand houden. Gelukkig kan dat ook op de velden die ze bebouwen; de briefing voor aanvang van het werk vindt plaats bij de garage, van waaruit we werken; er is daar genoeg ruimte om dat veilig te doen. Het voor hun vrijwilligers belangrijke onderdeel, namelijk de gezamenlijke pauze, is dusdanig georganiseerd dat ze ook dat veilig kunnen doen. Vrijwilligers nemen een eigen mok mee of gebruiken een papieren beker, die ze zelf weggooien. De koffie wordt geserveerd vanuit een luik, waar geen direct contact nodig is.  Belangrijke afspraak is ook dat alle vrijwilligers elkaar er op aanspreken als de aandacht voor de afstand even verslapt.

18/6: De vrijwilligers van Stichting Landschapsbeheer Zeeland zijn weer aan de gang en houden zich aan het door de organisatie opgestelde protocol. Het vervoer is nu eigenlijk het grootste probleem voor de vrijwilligers, omdat er normaal vanuit Goes wordt gecarpoold en dit met de huidige maatregelen niet mogelijk is. 

 

Dit overzicht wordt de komende tijd aangevuld.

Uitwisseling ideeën over vrijwilligerswerk op 1,5 meter
Deel je ideeën en tips via vrijwilliger@welzijnmiddelburg.nl