Op donderdag 4 juni verzorgde Willem-Jan de Gast een webinar over het thema Vasthouden van vrijwillige energie. Het webinar werd ingeleid door Professor Lucas Meijs, hoogleraar Volunteering, Civil Society and Businesses aan de vakgroep Business-Society Management aan de Rotterdam School of Management.

Juist in deze tijd stroomt er veel vrijwillige energie.Van buurtinitiatief en burenhulp tot grote georganiseerde hulpactiviteiten. Dat gebeurt op veel manieren, in georganiseerd en in spontaan verband. Maar hoe hou je deze energie vast? Wat als er zich heel veel mensen tegelijk als vrijwilliger aanmelden en dan krijg je de hulpvragen niet? Of je kunt niet bij mensen terecht omdat ze kwetsbaar zijn. Hoe ga je dan toch op een goed manier invulling geven aan die vrijwillige energie? En wat is dat nou precies?

Tijdens dit webinar kwamen deze vragen aan bod en gingen we met elkaar in gesprek om inzichten en ervaringen, maar ook vragen en knelpunten met elkaar te delen. Om zo samen een stap te zetten in het duurzaam en blijvend inzetten van betrokken en enthousiaste vrijwilligers.

Via deze link kun je de webinar terugkijken.