OMSCHRIJVING & PRAKTISCHE INFORMATIE

Bekijk deze opname van een webinar als je meer wil weten over aandachtspunten bij het begeleiden van vrijwilligers. Jan Willem van der Geest van Movisie neemt je mee in de volgende onderwerpen:

- Motivatie en typen vrijwilligers
- Het belang van goed behouden van vrijwilligers
- Kwadrant als hulpmiddel
- Erkennen, waarderen en belonen
- Gesprekken voeren
- Loopbaan van de vrijwilliger