OMSCHRIJVING & PRAKTISCHE INFORMATIE

Wist je dat iedere week zo’n 300 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand krijgen? De kans op overleven is het grootst als er binnen zes minuten wordt gestart met reanimatie. Ook jij kunt helpen. Meld je aan als burgerhulpverlener! Volg deze training en meld je, na het behalen van je AED certificaat, aan bij HartslagNU.

Met de vaardigheden die je op deze cursus leert kun je de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroten. Je leert de stappen die je moet doorlopen wanneer je geconfronteerd wordt met een slachtoffer van een hartstilstand. Je leert het slachtoffer te beademen en borstcompressies (hartmassages) te geven en hoe een AED te gebruiken.

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Met behulp van de AED kun je het hart van het slachtoffer een kleine elektrische schok geven. Deze schok helpt het hart mogelijk weer op gang. Met behulp van de AED geef je het slachtoffer een grotere kans te overleven.
 

Voor: Vrijwilligers 
Door: Vrijwilligerspunt Vlissingen in samenwerking met BHV Training Zeeland. Vrijwilligerspunt Vlissingen heeft als doel het burgernetwerk voor reanimatie zo groot mogelijk te maken.
Kosten: Geen
Datum: Woensdag 22 september van 19.00 - 22.00 uur - 1 of meerdere plaatsen beschikbaar gesteld voor vrijwilligers
Locatie: BHV Training Zeeland, Arnesteinseweg 36, 4388 PD Middelburg
Aanmelden en meer informatie: Graag via een mail of telefoontje naar vrijwilligerspunt@vlissingen.nl / 0118-487161. Graag vermelden dat het een aanmelding betreft via kennisplatform en je naam, telefoonnummer en de organisatie waar je vrijwilliger bent. 

 

Deze training wordt aangeboden door Vrijwilligerspunt Vlissingen i.s.m. BHV Training Zeeland. Dit aanbod wordt gedeeld via het Kennisplatform voor vrijwilligers, een samenwerkingsplatform. Meer lezen over het Kennisplatform, een leervraag delen of een workshop aanbieden? Klik hier.