OMSCHRIJVING & PRAKTISCHE INFORMATIE

De kranten berichten afgelopen maand veelvuldig over allerlei spontane initiatieven om hulpbehoevenden de quarantaineperiode door te helpen. Maar hoeveel doen we in Nederland voor onze medeburgers? Waarom doen we dat? Maakt het uit als iemand vrijwilligerswerk vooral voor zichzelf doet? En worden we in een crisissituatie onbaatzuchtiger, of is het toch ieder voor zich?

Prof. dr. Lucas Meijs weet alles over vrijwilligerswerk en gaat in deze podcast in op de bovenstaande vragen.

De podcast duurt 48 minuten.