OMSCHRIJVING & PRAKTISCHE INFORMATIE

Met deze online training kunnen vrijwilligersorganisaties op elk moment van de dag en vanuit huis de basisbeginselen van vrijwilligersmanagement leren. Je bekijkt online een video en beantwoordt interactieve vragen waarmee je direct feedback krijgt op de gemaakte keuzes.

Naast het leren toepassen van de 'wervingscirkel', leer je ook welke beweegredenen vrijwilligers kunnen hebben en hoe je daar in de werving en begeleiding op in kunt spelen. Ook leer je dat er verschillende manieren zijn waarop vrijwilligers binnen de organisatie actief kunnen zijn en hoe zij dit zodanig kunnen organiseren dat het vrijwilligerswerk aantrekkelijker wordt voor diverse doelgroepen. Daarbij worden open vragen gesteld zodat je automatisch de vertaalslag maakt naar je eigen organisatie. De antwoorden worden verwerkt in een persoonlijk actieplan. Hiermee heb je ook direct een plan van aanpak om het geleerde in de praktijk toe te passen.