OMSCRIJVING & PRAKTISCHE INFORMATIE

Als vrijwilligerscoördinator zul je beamen: de inzet en betrokkenheid van jullie vrijwilligers bij jullie organisatie en jullie doelgroep is goud waard. En juist daardoor kun je het soms ingewikkeld vinden als zich een situatie voordoet die bijgestuurd moet worden of wanneer je een vrijwilliger moet aanspreken op zijn of haar gedrag.

In deze training gaan we hiermee aan de slag. Aan bod komen vragen als: hoe geef ik als vrijwilligerscoördinator grenzen aan? Hoe houd ik de vrijwillige medewerker gemotiveerd als ik hem of haar moet corrigeren? Hoe communiceer ik duidelijk met mijn vrijwillige medewerker in het spanningsveld van vrijblijvendheid, betrokkenheid en resultaatgerichtheid?

Samen met vrijwilligerscoördinatoren vanuit verschillende organisaties en onder begeleiding van trainer en personeelsfunctionaris Judith Sprangers (Welzijn Middelburg) ga je middels actieve werkvormen met deze vragen aan het werk.
 

Voor: Vrijwilligerscoördinatoren (en bestuursleden die vrijwilligers begeleiden) op Walcheren, er zijn voor de bijeenkomst 6 tot 8 plaatsen beschikbaar
Door: Judith Sprangers (Welzijn Middelburg)
Kosten: Geen
Datum & locatie: Donderdag 24 juni van 9.00 tot 12.30 uur, Kruit-Hofman zaal in de ZB, Kousteensedijk 7 in Middelburg. 
Aanmelden:  We hebben al 8 aanmeldingen mogen ontvangen, maar je zetten je graag op de reservelijst, mogelijk komt er nog een plek vrij en dan kunnen we je informeren. Stuur s.v.p. een mail aan j.nijssen@welzijnmiddelburg.nl. Als er een plaats vrijkomt, mailen we degene die bovenaan de wachtlijst staat. Bij voldoende animo wordt de training herhaald in het najaar en krijgen de coördinatoren op de wachtlijst voorrang.