OMSCHRIJVING & PRAKTISCHE INFORMATIE

Voor: Vrijwilligers en vrijwilligerscoördinatoren
Inhoud: Bij de ouder wordende mens zijn er soms allerlei veranderingen merkbaar in het gedrag, de manier van informatie verwerken, in het onthouden van informatie, in de wijze van reageren, in het gevoelsleven. Dit is heel goed herkenbaar bij mensen die een vorm van dementie ontwikkelen, chronische aandoeningen hebben zoals Parkison, Multiple sclerose of die een hersenbloeding of herseninfarct hebben gehad. Hierdoor zie je mensen voor je ogen veranderen. Dit kan een heel ingrijpende ervaring zijn voor de omstanders en vraagt veelal een andere manier van benaderen.
Onder  onbegrepen gedrag, verstaan we alle gedrag van de bewoner dat deze bewoner en/of haar omgeving als moeilijk hanteerbaar ervaart. Het is een manier om aan te geven dat er sprake is van een ander probleem. Net zoals koorts aangeeft dat er iets met het lichaam aan de hand is. Onbegrepen gedrag is soms voor de bewoner de enige manier om zich te uiten. Een bewoner kan pijn hebben, maar niet in staat zijn dat aan te geven. Of zich enorm vervelen zonder dat iemand dat doorheeft. Er kan ook sprake zijn van een psychiatrische stoornis, enzovoort.
Bij onbegrepen gedrag wordt al snel gedacht aan fysieke of verbale agressie. Maar ook ander type gedrag kan ‘problematisch’ zijn, zoals: Weglopen, dwalen, roepen, teruggetrokken gedrag vertonen, angst of onrust.
Over hoe onbegrepen gedrag kan ontstaan, wat de oorzaken kunnen zijn en hoe je hier op in kunt spelen, gaat deze bijeenkomst.
Kosten: Geen
Verzorgd door: Fabienne de Jonge, psycholoog bij Zorgstroom en Joke Corbijn, trainer coach belevinggerichte omgang
Datum: Woensdag 4 december 2019 van 9.00 - 12.00 uur
Locatie: Zorgstroom, Breestraat 15 in Middelburg.Gratis parkeren op Ramsburg. De bijeenkomst vindt plaats in zaal Kapmeeuw.
Aanmelden en meer informatie: Graag voor 30 november via vrijwilligerswerk@zorgstroom.nl of 0118-684000
Graag vermelden: betreft een aanmelding via kennisplatform, je naam, telefoonnummer en de organisatie waar je vrijwilliger bent.

Deze opleidingsactiviteit wordt je aangeboden via het Kennisplatform voor vrijwilligers, een samenwerkingsplatform. Meer lezen over het Kennisplatform, een leervraag delen of een workshop aanbieden? Klik hier.